Pesatron Laineline katus

Laineline katus

Lainelise katuse alla liigituvad nii Eestis populaarne kiviprofiil-plekk kui ka eterniit. Katusematerjali harjadele kinnitatakse tihenditega kandurid, mis kinnituvad katuse aluskonstruktsiooni. Kandurite kõrgused reguleeritakse ühtlaseks ning nende peale kinnitatakse relsid, millele omakorda kinnitatakse päikesepaneelid.

Tootja infomaterjal: