2021. aastal toimub Soinastes eksklusiivne Soinaste mudelismi- ja aianduslaager. Käesolevale lehele on koondatud oluline info laagri toimumisest. Laagrit viib läbi vähemalt 7. taseme kutsetunnistusega pedagoog. Osalejailt oodatakse hoolsat ning entusiastlikku kaasategemist, ergast meelt ja elujaatavat suhtumist.

Kava:

Kolmapäev, 14.07
15:30Kogunemine Lool
16:00Transport 1 – Veekogude läbimine maismaasõidukitega
18:00Saabumine laagripaika
18:01Virgutusvõimlemine 1 – 3D paigutamine.
19:00Põllumajandus 1 – Maaharimise toetuseks vajamineva logistika läbiviimine. Põllumajanduses kasutatavad kütused ja nende segud. Haakeseadmete kasutamine, ühendamine, opereerimine.
21:00Saun, karastusjoogid
Neljapäev, 15.07
8:00Äratus, hommikusöök
10:00Põllumajandus 2 – Sisepõlemismootoriga käitatavate jõuajamite kasutamine maapinna kultiveerimiseks. Seadmete tutvustus, kasutusõpe ja opereerimine.
15:00Mudelism 1 – Hõõgküünal-kompressioonsüüteliste mootorite kasutus- ja hooldusõpe. Mainitud mootorite kasutamine vähendatud skaalaga seadmetel. Mainitud seadmete tutvustus, kasutusõpe ja opereerimine.
19:00Transport 2 – Vahemaade kiire läbimine Rally Estonia näitel (SSS1 Tartu 1)
22:00Mudelism 2 – Mehitamata õhusõidukite käitamise juriidilised nüansid. Seadusandlusega tutvumine. Praktiline õpe – mehitamata õhusõidukite registreerimine ning pilooditunnistuste taotlemine.
23:00Saun, karastusjoogid
Reede, 16.07
8:00Äratus, hommikusöök
8:45Aiandus 1 – Eramajapidamistes kasvatatavate taimede kasvatuse edendamiseks vajalike niisutussüsteemide tutvustus, kasutusõpe ja opereerimine.
10:00Transport 3 – Vahemaade kiire läbimine Rally Estonia näitel (SS4 Kanepi 1)
14:30Põllumajandus 3 – Varustuse hooldus, tankimine. Maaharimise toetuseks vajamineva logistika läbiviimine. Haakeseadmete kasutamine, ühendamine, opereerimine.
15:30Transport 4 – Vahemaade kiire läbimine Rally Estonia näitel (SS7 Otepää 2)
18:00Mudelism 3 – Harjadeta elektrimootorite rakendamine mudelspordis. Liitiumakude käsitlemine ja kasutamine. Seadmete tutvustus, kasutusõpe, opereerimine.
23:00Saun, karastusjoogid
Laupäev, 17.07
8:00Äratus, hommikusöök
9:00Transport 5 – Vahemaade kiire läbimine Rally Estonia näitel (SS12 Raanitsa 1)
12:00Põllumajandus 4 – Eestis kasvatatavate põllumajanduskultuuride tutvustus, eripärad. Tulevaseks saagikoristuseks vajalikud ettevalmistustööd.
15:00Transport 6 – Vahemaade kiire läbimine Rally Estonia näitel (SS15 Mustvee 2)
19:30Mudelism 4 – Sport-mudelismi teadmiste rakendamine suurel skaalal Rally Estonia näitel (Service F)
23:00Saun, karastusjoogid
Pühapäev, 18.07
7:00Äratus, hommikusöök
8:00Transport 7 – Vahemaade kiire läbimine Rally Estonia näitel (SS21 Tartu vald 1)
12:30Transport 8 – Vahemaade kiire läbimine Rally Estonia näitel (SS24 Tartu vald 2)
17:00Laagri lõpetamine (pidulik)

Laagri ajakava on hinnanguline ning võib vastavalt vajadustele ja võimalustele jooksvalt muutuda. Lõuna- ja õhtusöökide ning lisanduda võivate einete ajad kujunevad jooksvalt, võimalik on ka mõne einekorra ärajäämine logistilistel põhjustel. Korraldusmeeskond palub osalejailt mõistvat suhtumist.

Laagri osavõtumaks on väga suur ja kuulub tasumisele Illari poolt.